കണ്ണിനു കുളിര്‍മ്മയേകും തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം

കണ്ണിനു കുളിര്‍മ്മയേകും തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം

കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലകള്‍ എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന തുഷാരഗിരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ താഴ്‌വരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി സുന്ദരമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ നവംബര്‍ വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് തുഷാരഗിരി സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളത് ഈ കാലയളവിലാണ്. വെള്ളം പലതട്ടുകളായി ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ താഴേയ്ക്ക് വീഴുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന രണ്ട് അരുവികള്‍ ഇവിടെ കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് ചാലിപ്പുഴ എന്ന നദി രൂപം […]