സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി ആധുനികവല്‍ക്കരണം :വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി ആധുനികവല്‍ക്കരണം :വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയിലെ ആധുനികവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എസ്.എം.എസ്, ഇ-മെയില്‍ സംവിധാനത്തിന്റേയും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേ ബോര്‍ഡിന്റേയും ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ.സി. രവീന്ദ്രനാഥ് നാളെ വൈകുന്നേരം നാലിന് നിര്‍വഹിക്കും.

മൊബൈല്‍ എസ്.എം.എസിലൂടെയും ഇലക്ട്രോണിക് മെയിലുകളിലൂടെയും പുസ്തക വിതരണം, പുസ്തക റിസര്‍വേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ അംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന പുതിയ സേവനങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ലൈബ്രറി പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്പ്ലേ ബോര്‍ഡ് വഴി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.