ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം നടത്തി

ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം നടത്തി

കാഞ്ഞങ്ങാട്: ദര്‍പ്പനം കലാ കേന്ദ്ര പുല്ലൂര്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആര്‍ട്ട് ഗാലറിയില്‍
ആരംഭിച്ച (burning stone) ചിത്ര പ്രദര്‍ശനം മനോജ് കണ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ്തു

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.