ബേക്കല്‍ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വെളളിക്കോത്ത് സ്‌ക്കൂള്‍ മൂന്നാം തവണയും ജേതാക്കളായി

ബേക്കല്‍ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം വെളളിക്കോത്ത് സ്‌ക്കൂള്‍ മൂന്നാം തവണയും ജേതാക്കളായി

ബേക്കല്‍ ഉപജില്ലാ യു.പി, ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ മഹാകവി പി സ്മാരക ഗവ. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്റ്റി സ്‌ക്കൂള്‍ മൂന്നാം തവണയും ഓവറോള്‍ കിരീടം നിലനിര്‍ത്തി. യു.പി, വിഭാഗത്തില്‍ 74 പോയന്റും, ഹൈസ്‌ക്കൂള്‍ 161പോയന്റും നേടിയാണ് ഓവറോള്‍ കിരീടം നിലനിര്‍ത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.