ഫ്‌ലിപ്പ് കാര്‍ട്ടില്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പവര്‍ ബാങ്കുകള്‍

ഫ്‌ലിപ്പ് കാര്‍ട്ടില്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പവര്‍ ബാങ്കുകള്‍

പവര്‍ ബാങ്ക് വാങ്ങിക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല അവസരം തന്നെയാണ് .ഇന്ന് ഫ്‌ലിപ്പ് കാര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും മികച്ച വിലക്കുറവില്‍ വാങ്ങിക്കാവുന്ന പവര്‍ ബാങ്കുകള്‍ കൂടാതെ മറ്റു ഉത്പന്നങ്ങളും. കൂടുതല്‍ സഹായത്തിനു നിങ്ങള്‍ക്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .

Ambrane പുറത്തിറക്കിയ 10000 mAhന്റെ ഒരു പവര്‍ ബാങ്ക് ആണിത്. Ambrane P-1122 NA 10000 mAh Power Bank .മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം.

13000 mAhന്റെ ഒരു പവര്‍ ബാങ്ക് ആണിത് Ipro iP40 13000 mAh Power Bank. മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം. 10400 mAhന്റെ ഒരു പവര്‍ ബാങ്ക് ആണിത് Lapguard Sailing 1510 10.4K 10400 mAh Power Bank .മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം

ZIN-WEB FAST010 Portable Powerful Premium 010 . 10400 mAh Power Bank ആണിത് .മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം

FEDITO PPB089 PORTABLE POWERFUL PREMIUM 010 12000 mAh mAh Power Bank ആണിത് .മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം

Rock ITP-105 10000 mAh Power Bank 10000mAh mAh Power Bank ആണിത് .മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം .ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം

Divine U8 Black Smart watch  ,ഇത് ഒരു സ്‌റ്റൈലിഷ് വാച്ച് ആണ് .ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം
zemini asset 10 Portable Bluetooth Mobile ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം മോട്ടോയുടെ കുറഞ്ഞ ചിലവില് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു മോഡലാണിത് .32 ജിബിയുടെ ഇന്റെര്‍ണല്‍ സ്റ്റോറേജ് ഇതിനുണ്ട് .

Moto E4 Plus (Fine Gold, 32 GB) ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കാം
ഇവിടെ പവര്‍ ബാങ്കുകള്‍ മാത്രമല്ല നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് മോട്ടോയുടെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണും ഡിസ്‌കൗണ്ടില്‍ വാങ്ങിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ ഡെയിലി ഹണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലിങ്ക് ഡിജിറ്റ് വെബ് സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കില്‍ ഡിജിറ്റ് അപ്ലികേഷനിലോ ലഭ്യമാകുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published.