357 രൂപയ്ക്ക് റീചാര്‍ജ് ചെയ്യൂ… അത്രയും തുക കാഷ്ബാക്കായി നേടൂ; കിടിലന്‍ ഓഫറുമായി ഐഡിയ

357 രൂപയ്ക്ക് റീചാര്‍ജ് ചെയ്യൂ… അത്രയും തുക കാഷ്ബാക്കായി നേടൂ; കിടിലന്‍ ഓഫറുമായി ഐഡിയ

പുതിയൊരു കിടിലന്‍ ഓഫറുമായി ഐഡിയ. 357 രൂപയ്ക്ക് റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചുനല്‍കുന്ന ഓഫറാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിത്യേന 1.5 ജിബി ഡേറ്റയും അണ്‍ലിമിറ്റഡ് കോളുകളും എസ്എംഎസ് സേവനങ്ങളും ഈ ഓഫറില്‍ ലഭ്യമാകും.

മൈഐഡിയ ആപ്പ് വഴി റീചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കു. പിന്നീട് ഈ തുക അടുത്ത റീചാര്‍ജില്‍ 51 രൂപയുടെ ഏഴു വൗച്ചറുകളായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. അതേസമയം 300 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള റീചാര്‍ജുകള്‍ക്ക് മാത്രമെ ഈ വൗച്ചര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.