ബീഡി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു

ബീഡി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു

കാസര്‍കോട് : കേന്ദ്ര തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം വിവിധ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബീഡി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബീഡി തൊഴിലാളികള്‍ അവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ അടുത്തുള്ള ബീഡി വര്‍ക്കേഴ്‌സ് വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഡിസ്‌പെന്‍സറിയില്‍ എത്തി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ സംവിധാനമുണ്ട്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 0497 2700995, 2705012

Leave a Reply

Your email address will not be published.