ബെഹ്‌റയുടെ നിയമനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയാതെയുള്ള ചട്ടലംഘനമെന്ന്

ബെഹ്‌റയുടെ നിയമനം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയാതെയുള്ള ചട്ടലംഘനമെന്ന്

തിരുവനന്തപുരം : ഡിജിപി ലോക് നാഥ് ബഹ്‌റയെ വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് ചട്ടലംഘനമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയാതെയാണ് ലോക് നാഥ് ബഹ്‌റയുടെ നിയമനം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരാവകാശ രേഖയിലാണ് ചട്ടലംഘനം വ്യക്തമാകുന്നത്. ആറ് മാസത്തില്‍ കൂടുതലുള്ള നിയമനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി വേണമെന്നാണെന്ന് നിയമം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.