ഗ്രാന്റ് തേജസ് പയ്യന്നൂര്‍ ഷോറൂം വിപുലീകരിച്ചു

ഗ്രാന്റ് തേജസ് പയ്യന്നൂര്‍ ഷോറൂം വിപുലീകരിച്ചു

പയ്യന്നൂര്‍: ഗ്രാന്റ് തേജസ് പയ്യന്നൂര്‍ ഷോറൂമിലെ കല്യാണസാരികളുടെയും കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിപുലീകരിച്ച സെക്ഷനുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ മുസ്തഫ, സിയാന ഖാലിദ്, സെഹവ ഖാലിദ്, റസീന്‍ ഫൈസല്‍, റിസ ഫൈസല്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നു നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍മാരായ കെ. എം. അഷറഫ്, കെ ഖാലിദ്, ഹിദാഷ് അഷറഫ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.