പാന്‍ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂണ്‍ 30

പാന്‍ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂണ്‍ 30

ന്യൂഡല്‍ഹി : പാന്‍ കാര്‍ഡ് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂണ്‍ 30ആണ്. പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോര്‍ഡിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസ് റിലീസിലാണ് ഈ അറിയിപ്പുള്ളത്. അതേസമയം അവസാന ദിവസമായിട്ടും ഇതുവരെ തിയതി നീട്ടി നല്‍കുകയോ പുതിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുകയോ ബോര്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സെക്ഷന്‍ 139 എഎഎ(2) വകുപ്പുപ്രകാരം സാങ്കേതികപരമായി പാന്‍ അസാധുവാകും. ജൂണ്‍ 30നു മുമ്പ് പാന്‍ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ നല്‍കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. പാന്‍ ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ ഇതിനകം റിട്ടേണ്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തവരുടേതും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അംഗീകരിക്കില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.