രണ്ടുജില്ലകളെ നിപാ രഹിത ജില്ലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

രണ്ടുജില്ലകളെ നിപാ രഹിത ജില്ലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കോഴിക്കോട്: നിപ വൈറസ് ബദാഹയില്‍ നിന്ന് മുക്തിനേടിയ രണ്ട് ജില്ലകളെ നിപാ രഹിത ജില്ലകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മലപ്പുറവും കോഴിക്കോടുമാണ് നിപാ രഹിത ജില്ലകളായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ഷൈലജ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിപ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചവരെ സര്‍ക്കാര്‍ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിവെച്ചാണ് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നിപ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ച പേരാമ്ബ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്‌സ് ലിനിക്കുള്ള ആദരം ഭര്‍ത്താവ് സജീഷ് ഏറ്റുവാങ്ങി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.