കാറ്റിലും മഴയിലും ജയപുരം കോളനിയിൽ രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു

കാറ്റിലും മഴയിലും ജയപുരം കോളനിയിൽ രണ്ട് വീടുകൾ തകർന്നു

മുന്നാട്: തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഉണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും ജയപുരം കോളനിയിൽ രണ്ട് വീട് തകർന്നു. പള്ളിയമ്മ, രാമു എന്നിവരുടെ വീടുകളാണ് തകർന്നത്. പള്ളിയമ്മയുടെ വീടിന് മുകളിൽ പ്ലാവ്  പൊട്ടിവീഴുകയായിരുന്നു. നിരവധി പേരുടെ വീടുകൾക്ക് ശക്തമായി വീശിയ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ജയപുരത്ത് തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, റബ്ബർ എന്നിവ നാശം നേരിട്ടു. നാശനഷ്ടം നേരിട്ട വീടുകൾ വാർഡ് മെമ്പർ കൃഷ്ണവേണി സന്ദർശിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published.