അടോട്ട് വനദുര്‍ഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമായണ മാസാചരണം തുടങ്ങി

അടോട്ട് വനദുര്‍ഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമായണ മാസാചരണം തുടങ്ങി

വെള്ളിക്കോത്ത്: അടോട്ട് ശ്രീ വനദുര്‍ഗ്ഗാ ക്ഷേത്രത്തിലെ രാമായണ മാസാചരണം തുടങ്ങി. ക്ഷേത്ര ഭരണനിര്‍വ്വഹണ സമിതി അംഗങ്ങളായ കുന്നത്ത് നാരായണന്‍, എന്‍.വി. തമ്പാന്‍ നായര്‍, പി. മോഹന്‍ദാസ്, ടി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍, ഷിജു രാജ് വി.പി, പള്ളിക്കാപ്പില്‍ നാരായണന്‍, വി. രാമചന്ദ്രന്‍, ഗോപി.പി.വി, സോമകുമാരി, എന്നിവരുടെയും മാതൃസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തില്‍ മഹാകവി പിയുടെ മകന്‍ വെള്ളിക്കോത്ത് വി രവീന്ദ്രന്‍ മാസ്റ്റര്‍ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടും, രാമായണം പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡണ്ട് കുന്നത്ത് നാരായണന്റെ […]